ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a résztvevői adatainak kezeléséről

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a táborra jelentkező résztvevőket tájékoztassa a táborban való részvétellel összefüggésben a Gyöngyösi Síiskola által kezelt adataikról, az adatkezelés módjáról, céljáról és időtartamáról. A jelen tájékoztatóban nem érintett kérdésekben a Gyöngyösi Síiskola általános adatkezelési szabályai alkalmazandóak a rendezvény résztvevői adatainak kezelésére is. Ezen szabályokat a tábori rendezvény résztvevőire azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ahol a tájékoztató bármilyen más okból megismert adatokat említ, ott a résztvevők adatait kell érteni.

A rendezvény résztvevőire vonatkozó speciális adatkezelési rendelkezések:

Adatkezelő: Petes-Varga Károly e.v. kisadózó
Mátra Síszerviz
Székhely: 3200 Gyöngyös, Jószerencsét utca 8.2/1
Adószám: 55650708-1-30

Honlap: www.gyongyosisiiskola.hu

Adatkezelő elérhetősége a táborral kapcsolatosan: +36 20 403-2922; +36 30 9785 137;

Kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév születési idő, lakcím, telefonszám.

Adatok forrása: az érintettől közvetlenül.

Adatkezelés célja: táborok, sportrendezvények regisztrációja, résztvevőkkel szükség esetén kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: jelentkezők önkéntes hozzájárulása, ha a táborral vagy sportrendezvénnyel kapcsolatban valami további (hatósági) intézkedés válik szükségessé, akkor jogszabályi előírás, illetve az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) a), c) f) pontja)

Adatkezelés időtartama: a tábor és sportrendezvények lebonyolítását követő 1 hónap, amennyiben a rendezvényen történt valamely incidenssel kapcsolatban további intézkedés válik szükségessé akkor az ezzel kapcsolatos eljárások lefolytatásának ideje. A születési éveket, anonimizált módon, a hozzá kapcsolható többi személyes adat törlését követően statisztikai adatként adatkezelő ezt követően is megőrzi.

Adathozzáférés: a személyes adatokhoz csak az adatkezelő azon munkatársai, valamint azok a tábor lebonyolításában közreműködő személyek férhetnek hozzá, akiknek ez a feladataik ellátásához feltétlenül szükséges

A program összes résztvevőjét érintő adatkezelés:

Tájékoztatjuk a program összes résztvevőjét, hogy a programon fotó- és videofelvételeket készítünk, amin adott esetben az Ön képmása is rögzítésre kerülhet. Ezek a felvételek honlapunkon illetve az eseményről közvetítő médiumok felületein is megjelenhetnek.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban nem részletezett adatkezelésekkel kapcsolatban a bevezetőben említett, a Gyöngyösi Síiskola általános adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések az irányadóak....